BeHappy Pest: Ferenciek terétől 1 percre | BeHappy Buda: Mammut-tól 1 percre

8 tipikus angol nyelvtani hiba

Közzétéve 2015. március 25. 16:53-kor ebben a kategóriában:

Összeszedtünk néhány tipikus és folyton-folyvást előforduló angol nyelvtani hibát, amire jó, ha odafigyelünk. Neeem, az nem mentség, hogy olykor maguk az angol anyanyelvűek is elkövetik ezeket… Lássuk!

1.
It`s vs. Its
it`s
=it is; its=birtokos névmás

It`s going to be sunny tomorrow.
What’s that? I can’t remember its name.

2.
Your vs. You`re
your=birtokos névmás
; you`re=you are

Igen gyakori hiba, legfőképp a különböző közösségi média oldalakon lehet vele találkozni.
You`ve dropped your ticket!
You`re going to the garden party, aren’t you?

Grammar Disappointment3.
Their vs. There vs. They`re
their=birtokos névmás
; there=ott; they`re=they are

I went to their cottage last summer.
I haven’t been there before.
They`re
the best friends ever!

4.
Too vs. Two vs. To
too
=is; two=kettő, to= prepozició

“I think I`m going to the party.” “Yeah, me too.”
There were two puppies in the box.
The package was mailed to Mrs. Bundy yesterday.

5.
Lose vs. Loose
to lose something=elveszíteni valamit; loose=tág, bő

Don`t lose your patience!
These new pants are a bit loose.

 6.
Than vs. Then
than=mint
; then=majd, később, azután

She was happier than Jamie.
First, Luke is going to fix the spaceship, then he is going to pick Leia up.

 7.
Whether vs. Weather
whether=vajon, akár
; weather=időjárás)

This weather is sunny.
We should find out whether the bookshop is open.

 8.
Fewer vs. less
Gyakran előforduló hiba, még a szupermarketekben is sokszor tévesen írják (5 items or less). A less mennyiségre vonatkozik (megszámlálhatatlan), míg a fewer számra (megszámlálható).

5 items or fewer.
I got less sleep than you last night.

 

Folyt. köv. :)

A nyelvtanulás, mint olyan…

Közzétéve 2015. március 10. 14:13-kor ebben a kategóriában:

Tanfolyamszervezőként sokféle emberrel és történettel találkozunk. Teljesen változó, hogy ki miért, hogyan, mennyi ideig, milyen formában szeretne angolul tanulni, más és más a motiváció és a kitűzött cél. Számtalan – jó és rossz – élményt hallgatunk meg, egyszer panaszt, máskor lelkesedést, ennek megfelelően segítünk, biztatunk, de mindenekfelett reális képet adunk a nyelvtanulásról és a kitűzött cél eléréséről. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy itt és most, Európa szívében a nyelvtanulási igények és prioritások változnak, alakulnak, finomodnak és színesednek. Lássuk, hogyan…

young-smiling-peopleAz idegen nyelvek ismeretének jelentőségét aligha kell hosszasan bizonygatni. Kis ország, kis nép vagyunk, amelynek nyelvét határainkon túl nemigen ismerik és tanítják, tehát a nemzetközi színre való kilépésünk elengedhetetlen feltétele az idegennyelv-ismeret.

A kilencvenes évek eleje óta a széles közvélemény tudatosította magában, hogy különböző történelmi, társadalmi, oktatási és egyéb okok miatt a magyarok az utolsó helyen állnak az európai államok között az idegennyelv-tudás területén. Szinte már unalomig ismert az a tény is, hogy a lakosság nyelvismeretének alacsony szintje hátrányt jelent az országnak és az Európában mozgó, tanuló, dolgozó fiatalok és felnőttek számára egyaránt. Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozásával tagjává vált egy színes kulturális, etnikai és nyelvi közösségnek.

Kevésbé közismert viszont, hogy az utóbbi évtizedben volt olyan időszak, amikor a fejlődés volt a jellemző és jelentős sikereket könyvelhetünk el a magyarok nyelvismeretének alakulásában! Sajnos hozzá kell tenni, hogy volt olyan év, amikor megtorpanás, sőt, visszaesés tapasztalható… Mindent összevetve az elmúlt másfél évtizedben az idegen nyelven beszélők aránya emelkedett.

Pedig a magyarok számára mind történelmi, mind nyelvi okokból nem könnyű feladat a nyelvtanulás. Elsősorban azért, mert Magyarország a népesség etnikai, kulturális összetételét, és főképpen nyelvhasználatát tekintve rendkívül homogén ország - a soknyelvű, multikulturális Európai Unióban hazánkra alapvetően az egynyelvűség jellemző. Ennek ellenére a magyarok többsége elkötelezett az EU legfontosabb nyelvpolitikai prioritása, a többnyelvűség eszménye mellett.

Az uniós polgárok 72%-a ért egyet azzal, hogy az EU-ban mindenkinek képesnek kell lenni arra, hogy az anyanyelvén kívül tudjon még két idegen nyelven beszélni. Az európaiak kétharmada (67%) az angolt tartja a számára leghasznosabb két idegen nyelv egyikének. A leggyakrabban hasznosként említett egyéb nyelvek: a német, a francia, a spanyol és a kínai.

Más nyelvek tanulása, a más nyelveken történő kommunikáció mindenkit arra bátorít, hogy nyitottabb legyen más emberek és azok kultúrája, művészete, szemlélete iránt. A mai világban egyszerűen elkerülhetetlen, hogy több nyelven beszéljünk!

 

Pesti Viktória
Oktatásszervező
Pest

Forrás: oki.hu, ofi.hu és europa.eu (eurobarometer)

Cél a többnyelvűség!

Közzétéve 2015. február 27. 17:11-kor ebben a kategóriában:

Tudtátok, hogy a kutatások szerint azok, akik két nyelven beszélnek anyanyelvi szinten, bizonyítottan jobban teljesítenek más mentális képességek terén is?!

Például hatékonyan szűrik ki a felesleges információkat, és jól teljesítenek olyan helyzetekben, ahol egyszerre több dologra kell fókuszálni. A többnyelvűség segíthet különböző memóriazavarok esetén is. A jelenség mögött az állhat, hogy az emberi agy több nyelvből tud válogatni, ami máris egy pont plusz az egynyelvűekhez képest.

flagsA Los Angeles-i California Egyetemen készült tanulmány szerint összefüggés van a többnyelvűség és a szellemi képességek között, ugyanis eszerint az érintettek kifejlesztették a végrehajtó funkcióknak egy hatékonyabb rendszerét. Sőt, a torontói York Egyetemről ezt még azzal is kiegészítették, hogy a kétnyelvűek jobban boldogulnak a különféle szimulátor játékokkal is. A luxemburgi Közegészségügyi Kutatóközpont által vezetett vizsgálat során megfigyelték, hogy a kettőnél több nyelvet beszélők körében lényegesen kisebb a memóriazavar gyakorisága. Sőt, a kétnyelvűség fejleszti a kreativitást és a párhuzamos gondolkodást is. 

Korábban egyébként pont az ellenkezőjét gondolták, azaz, a többnyelvűség az élet más területein inkább csak bezavar. Valóban, a többnyelvűségnek hátránya is van. A kétnyelvűek többször élik át az érzést, hogy a 'nyelvük hegyén van egy szó', mégsem jut eszükbe. Veletek már előfordult ez?

Az EU célkitűzése az olyan – anyanyelvén kívül további két nyelven – nyitott, toleráns állampolgárok kiművelése, akik nyelvtudásuk segítségével meg tudnak felelni a kultúrák közötti kommunikációs kihívásoknak, képesek külföldön idegen nyelven tanulni, munkát vállalni, és egyáltalán - élni. Legyünk őszinték és ismerjük el, hogy valójában már a kétnyelvűség is lényeges előrehaladást jelentene számos államban.

Az angol nyelv teret hódít és világnyelvvé válik (vagy már vált). Az EU-ban a leggyakrabban használt nyelv az angol és messze a legmagasabb arányban használják idegen nyelvként is Európában és a világ más földrészein is, mint bármely más európai nyelvet.

Az európai dokumentumok a többnyelvűség eléréséhez három alapelvet fogalmaznak meg: (1) a nyelvtanulás élethosszig tartó folyamat, amely (2) igen korai életkorban kezdődik, és (3) a megvalósításához célszerű a tartalomalapú nyelvoktatásból adódó lehetőségek kiaknázása.

Sajnos a hazai adatok megerősítik, hogy a vélemény (a nyelvtudás szükségességének elvi támogatása) és a valóság (a tényleges nyelvismeret) messze eltérhet egymástól. Gyerünk, javítsuk az átlagot!

 

Oki.hu
Jazzy.hu

 

Az anyanyelv nemzetközi napja

Közzétéve 2015. február 20. 16:06-kor ebben a kategóriában:

 

Gondoltad volna, hogy az anyanyelvet is ünnepeljük?!

 

Az UNESCO nemzetközi szervezet fel kívánta hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és hihetetlen gazdagságára. Ezért 1999-ben az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította február 21-ikét, és 2000-ben ünnepelhettük először.

A történet ott kezdődött, hogy 1952-ben Pakisztánban az urdu nyelvet nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé. Ám Bangladesben, amely akkor még Pakisztán része volt, a bengáli volt az ott lakók anyanyelve. Tiltakozások kezdődtek, s a tüntetők ellen a rendőrség igen keményen lépett fel. Mindez az adott év februárjának 21. napján történt. Innen a dátum.

A Földön 6-7000 nyelvet beszélnek, ezeknek körülbelül a fele veszélyben van! A veszélyeztetett nyelvek közül havonta két, őshonos lakosok által beszélt nyelv hal ki. Ez a folyamat megállíthatatlannak tetszik, az UNESCO ezért tartotta feladatának, hogy ráirányítsa a világ figyelmét erre jelenségre.

Hello3De vajon a nyelvi sokféleség áldás, vagy inkább átok?

Sokan azt vallják, hogy a nyelvi sokféleség nehézséget jelent az emberiség számára. Szerintük sokkal praktikusabb és egyszerűbb lenne, ha az egész emberiség egyetlen nyelven beszélne. Ezért hozták létre az eszperantó nyelvet. Nem kellenének fordítók, a világ bármely részén élők mindenféle nehézség nélkül beszélhetnének egymással.

A praktikus érveken túl azonban tagadhatatlan tény, hogy más nyelvek megismerése élményt is jelent. Szembesülünk azzal, hogy más nyelvek beszélői mennyire másként észlelik a valóságot és az életet, mint mi. A nyelv az emberiség kulturális sokféleségének egyik megnyilvánulása, márpedig ez általánosan elfogadott érték. Gazdagabbá tesz minket azáltal, hogy megismerjük a miénktől eltérő közösségeket, működésük szabályait, értékeit és szokásait, hagyományait.

A nyelvi sokféleség olyan érték, amely fontos a világ működése szempontjából. Nem tagadhatjuk, hogy az emberiség minden kihalt nyelvvel elveszít valamit. Amikor egy nyelv kihal, vele együtt eltűnik a nyelvet beszélők egész világlátása. Elveszítünk valamit abból, ami bennünket, embereket egyedülállóvá tesz, búcsút mondani kényszerülünk az emberiség szellemi kincsének egy részétől.

Őrizzük meg!

 

Forrás:
wikipedia.com
languagesindanger.eu

5 tévhit a nyelvtanulásról

Közzétéve 2015. február 9. 18:42-kor ebben a kategóriában:

“Aki el akar érni valamit, az módszert keres, aki nem, az kifogást!”

 

Nektek is van olyan ismerősötök, vagy akár ti magatok vagytok azok, akik évek óta küszködnek egy idegen nyelv elsajátításával, mégsem jutnak egyről a kettőre? Itt az ideje, hogy rossz kifogások helyett arra koncentráljunk, mi az, amit mi magunk vagyunk képesek tenni az ügy érdekében!

A Languages Around the Globe (LATG) 5 pontban összegyűjtötte a leggyakrabban ismételt tévhiteket a nyelvtanulással kapcsolatban. Az eredeti angol cikket az alábbi linken találjátok:
http://www.latg.org/2014/11/top-5-language-myths-you-probably.html

eDM2

1. ’Gyerekkorban könnyebb megtanulni egy idegen nyelvet.’

Ez így nem teljesen igaz! Gyerekek és felnőttek teljesen máshogy tanulnak, így felesleges is összehasonlítani a kettőt. Az például igaz, hogy a gyerekek jobbak az új hangok megtanulásában, elsajátításában, a felnőttek viszont már ismerik a kommunikáció alapjait, tudnak olvasni és írni.

 2.  ’Nincs elég időm.’

A nyelvtanulás akár kisebb blokkokban is beilleszthető a napirendbe,  rengeteg hasznos okostelefon alkalmazást tölthettek le, amely segít ebben. Így akkor is tudtok a nyelvvel foglalkozni, ha a buszra vártok, vagy csak 10 percetek van. Sok kicsi sokra megy! :)

 3. ’Nincs nyelvérzékem.’

Nem igaz! Sokkal valószínűbb, hogy rossz tapasztalataid vannak az adott nyelv tanulásával kapcsolatban. Ez lehet akár a tanár személye, vagy az előírás szerinti iskolai  módszer, ami nem mindenki számára megfelelő, nem személyre szabott. Az is lehet, hogy egy másik idegen nyelv sokkal jobban érdekelt volna Téged, mint amit kötelezően tanulni kellett. Elenyésző azon bizonyítékok száma, amelyek meghatározzák, hogy valaki jó vagy éppen rossz egy adott nyelv tanulásában. A nyelvérzék, mint olyan, csupán egy mítosz. Erről már írtunk régebben egy bejegyzést itt, kattints és olvasd el!

 4. ’Drága megtanulni egy nyelvet.’

Az Internet tele van ingyenes nyelvtanulási lehetőségekkel, a mobiltelefonok alkalmazásairól nem is beszélve. Tippek, trükkök, cikkek, tesztek, könyvek mind fellelhetők a neten. Ha egy kis önálló gyakorlásra vágytok, miért ne használnátok ki a 21. század ingyenes vívmányait?!

 5.  ’Ma már mindenki beszél angolul.’

Bár így lenne :) Igaz, hogy az Európai Unióban élők közel 38%-a beszéli valamennyire az angolt, de ez nagyrészt  az északi országok és a korábbi brit gyarmatok lakossága miatt van így. A többi országban még mindig aránylag kevés az angolt beszélők száma. Magyarországon és Szlovákiában ez az arány 14%, Spanyolországban 12%.  Világviszonylatban ez a szám hasonló: 14,6 % az angolt, mint idegen nyelvet beszélők száma.

female-student-thinking Elég hát a kifogásokból. Jobb, ha ezek keresése helyett inkább ugyanazt az energiát az angol tanulásba fekteted! :)

 

Bors Lívia
Oktatásszervező, Buda

Te sikeres vagy az angol tanulásban?

Közzétéve 2014. november 11. 19:46-kor ebben a kategóriában:
Tapasztalataink szerint több év aktív tanulás, gyakorlás után is csak kevesen állítják határozottan, hogy felsőfokú, de legalább erős középfokú szinten beszélnek, tudnak angolul. Ez gyakran visszavezethető arra, hogy kevés pozitív visszajelzés, inger ér minket, így azoknak, akiknek nincs lehetőségük rendszeresen használni a nyelvet, valamilyen módon egyénileg vagy némi segítséggel kell fejleszteni a készségeket.
 
Az angol nyelv használatához, mint tudjuk, szókincs, nyelvtani háttér és különböző nyelvi kompetenciák szükségesek.  Egy hozzáértő, jó nyelvtanár - ismerve az anyagrészek buktatóit - háttértudásával, segítőkészségével nagyban hozzájárul a gyors, hatékony haladáshoz. Általánosan jellemző, hogy nyelviskolai környezet, tanári segítség mellett is rögös úton jutunk el a kommunikáció- és tárgyalóképes nyelvtudásig.
 
De vajon Te mit tehetsz azért, hogy sikeres angol nyelvtanuló légy?!
Mit tehetsz azért, hogy begyakorold és életszerűen használd a nyelvet?
 
englishspokenhereNem hagyhatjuk említés nélkül a személyes képességeket és az egyéni hozzáállást. A kellő motiváltság, szorgalom, érdeklődés és türelem egy másik nyelv elsajátításánál mind-mind kihagyhatatlan jellemvonások. Hogy ki miben erős és miben fejlődhetne, úgy látjuk idővel tökéletesen látja és tisztában van az esetleges hiányosságokkal.
 
Már a kezdeti érdeklődésnél is nagyon gyakran emlegetett probléma, hogy "Nem merek megszólalni."A magabiztosság fél siker, tartja a mondás is. Mindenképp magabiztosság kell ahhoz, hogy valaki megszólaljon egy angol nyelven is. Fontos a biztatás, és azt tapasztaltuk mi is, hogy ez legkönnyebben elfogadó, baráti környezetben alakul ki és a pozitív visszajelzés mindig megtérül az angol tanulásnál. Viszont egyéni tanulásnál, otthoni környezetben is javíthatunk a nyelvi szintünkön és gördülékenyebben megy a kommunikáció írásban is, szóban is.
 
A kommunikációs eszközök szinte elárasztanak minket és az internet elterjedésével, aki igazán akarja, megtalálja a módját, hogy tanuljon és memorizáljon. Így a sokszor a kusza nyelvtani szabályok is rendszereződnek a fejünkben egy kis időráfordítással. A különböző alkalmazások, feladatsorok, szótanuló kártyák használatával egy-egy témakör is könnyebben átlátható lesz.  Ha egy iskolai környezetben is tanulunk, ezáltal sokkal konkrétabb kérdésekkel fordulhatunk majd a tanárhoz a jobb haladás érdekében.
 
Talán sokan nem vágják rá egyből, de a beszéd gyakorlásához a saját magunkkal folytatott gyakorlás, beszéd is hatékony lehet. Adhat egy magabiztosságot mielőtt ’valós’ szituációba keverednénk angol nyelven. Tesztelhetjük, hogy az adott témában a szavak, kifejezések mennyire vannak a helyén a fejünkben. Egy jól irányított kommunikációs órát azonban semmiképp sem helyettesít, ahol mások hibáiból is sokat tanulhatunk, és konkrét szituációkban alkalmazhatjuk az angoltudásunkat.
 
Az egyik legegyszerűbb és legjobb formája a kiejtés és szövegértés gyakorlásának az ún. aktív hallgatás. Itt válogathatunk témakörökben, ami minket igazán érdekel, legyen ez dalszöveg, ismeretterjesztő film vagy vígjáték sorozat. Nem fog már akkora erőfeszítést okozni egy munkahelyi vagy vizsgaszituációban sem a megértés, ha előtte kikapcsolódásként gyakran angol nyelven hallgatjuk kedvenc színészünk monológját.
Tehát, félre a kifogásokkal, Te magad is sokat tehetsz a nyelvi fejlődésedért!
 
 
Rákos Tímea
Oktatásszervező

Folytonos újrakezdő vagy angolból? Biztos, hogy ez a legjobb megoldás?

Közzétéve 2014. október 17. 17:46-kor ebben a kategóriában:

Gondold újra!

Student-Girl-ThinkingHiggyétek el, tanfolyamszervezőként rengeteg történettel találkozunk. Biztos nem lepődtök meg, ha azt mondom, hogy zömében nem túl jó tapasztalatokkal jönnek hozzánk a tanulni vágyók.

Te is általános iskolás korod óta tanulod (illetve tanítják neked) az angolt és mégsem vagy biztos semmiben? Ködbe vesznek az igeidők, a szavak, és egyáltalán, csak ne kelljen megszólalni? Mindig akadt valami fontosabb az életedben, ami elvonta a figyelmedet? Olyan ez, mintha ugyanazokat a köröket futnád évek (évtizedek) óta, és nem tudsz kitörni. Sokszor még azok az emberek is ezt érzik, akik ugyan már letették a nyelvvizsgát, de sok év elmúltával úgy élik meg, hogy elszállt a tudás, s ezzel a kedv és a sikerélmény is. Magadra ismertél? Sokan vagytok ám így ezzel. Viszont van megoldás, az angol tudás nem egy misztikus, távolba vesző cél, amit lehetetlen elérni!

Az első lépés mindenképpen a szintfelmérés. Jó, ha kicsit átlapozod a régi tankönyveidet és füzetedet, rengeteget segít. A feleletválasztós tesztek főleg a passzív nyelvtudást nézik: sokszor nem tudnád megmagyarázni, hogy egy válasz miért jó vagy rossz, inkább valahogy ráérzel a dologra.

A korábban megszerzett, de mélyen szunnyadó angolodat vissza lehet hozni. Igen, ezért is dolgozni kell, de nem annyit, mintha elölről indulnál. Meg fogsz lepődni, hogy az agyad hátsó zugából milyen szavak, szabályok térnek vissza hirtelen. Nem baj, ha hirtelen nem ugrik be pontosan, hogy mi a különbség a Present Simple és Continuous igeidők között, ettől még nem leszel (újra)kezdő! A nyelvtannal úgyis mindig újra és újra találkozni fogsz a tanulás során.

Az alapok után, amikor már megtanultál néhány igeidőt, megismerkedtél a különböző névmásokkal, egyebekkel, jön a középhaladó szint. Ez az a pont, amikor elkezdjük összegyúrni az addig tanultakat – összehasonlítjuk az igeidőket, mikor mit kell használni, attól függően, hogy mit akarunk kifejezni, illetve mélyítjük, fejlesztjük az angolodat. Néhány szürke folttal a tudásunkban a legtöbb esetben bőven lehet minimum erről a szintről- de lehet, hogy magasabbról - folytatni.

Elsőre talán kaotikus és nehéz lehet a sok régi-új információ, de sokkal jobb egy kicsit jobban odatenni magad az elején, mint újra, ki tudja hanyadszorra legelölről indulni. Haladj tovább, ne pocsékold az erődet és az energiádat. Nem vitás, természetesen vannak olyan helyzetek, amikor jobb, ha ismételten az alapok átvételével kezdesz, de csak indokolt esetben cselekedj így!

 

Pesti Viktória
Oktatásszervező

5 BEST PLACES for wild swimming in the UK

Közzétéve 2014. május 23. 11:14-kor ebben a kategóriában:

 1.     River Trent, Anchor Church, Ingleby, Derbyshire

The great river Trent, arteRiver Trent, Anchor Church Inglebyry of the coalfields and industrial heartlands of the east Midlands, doesn't sound promising, but there are plenty of bucolic stretches to explore. I like the extraordinary caves of Anchor Church, a mile upstream from Ingleby near Derby, where the river has carved out a series of rock grottos.  Hermits and saints have inhabited this remote place since the sixth century, adding windows and fireplaces. The swimming, in a quiet lagoon just off the river, is safe and it's a perfect place to explore with children or to shelter from the rain.

 

2.     River Thames, Pangbourne, Berkshire

This is one of the best wildRiver Waveney Bungay, Suffolk swims within easy reach of London. Get off the train at Pangbourne and head upstream three miles via the ancient oaks of Coombe Park. You're right on the edge of the Chilterns here and you'll find a wonderful wild stretch of river with chalky banks, clear water – and not a building in sight. Continue for another three miles to the pretty pubs in Goring-on-Thames, then jump on the train home. Alternatively walk or swim downstream from Pangbourne – it's six miles back to Reading – taking in the meadows with views of the historic Mapledurham house.
 

 

3.     River Dart, Staverton, Devon

Kailpot Crag Ullswater, Lake DistrictAt Totnes jump on a restored steam train that runs on the South Devon Railway for the three-mile trip up the line to Staverton village. You'll find a gentle and relatively warm stretch of the river Dart – deep and still above the weir and more secluded, with little beaches, downstream. Follow the path downstream from the station for 20 minutes, beyond the weir, and you'll come to a superb jump on a corner bend, with steps built up the trunk of an old oak tree that overhangs the pool. It's an exhilarating plunge into the dark, peaty water below.

 

 4.     Kailpot Crag, Ullswater, Lake District

River Thames, PangbourneUllswater is one of the most popular and beautiful lakes in the Lake District, but to escape the crowds head for this high, gnarly crag. There are twisted oaks and rowan trees, and a brilliant jump from the crag into deep, clear water. With its west-facing aspect it's a perfect place for swimming at sunset, and there's a beach alongside where you can brew up and make supper.

 

 

5.     River Stour, Fordwich, Kent

Fordwich is thought by someRiver Dart, Staverton, Totnes to be England's smallest town. Set off from the old town hall and follow the path downstream along the Stour. The river is at first open and sunny, but becomes wooded and secretive after two miles, before winding through the reedy lowlands of the Stodmarsh nature reserve, good for spotting bittern, marsh harriers and water vole. You can only reach this section by swimming or canoeing.

 

 

Szókincsfejlesztési tippek

Közzétéve 2014. május 19. 13:56-kor ebben a kategóriában:

Néztél már meg alaposabban egy lego építményt? Így, kicsit felnőtt fejjel.

A nyelvtanulásban a szavak épp olyanok, mint a kisebb–nagyobb lego darabkák. Nem mindegy melyiket hová helyezed, mihez illeszted!

A szótanuláshoz érdemes különféle módszereket kipróbálni, hogy Neked melyik válik be, hozzád melyik áll a legközelebb. Íme, egy kis segítség szókincsed építgetéséhez. :)

LER_7102Kapcsos módszer

Kevés ember tud hosszú szólistákat egy ültében eredményesen megtanulni, de ha már megpróbálod kötni valamihez, saját életedhez, készíthetsz rajzokat, kis szókártyákat sokkal, nagyobb eséllyel épül be egy-egy új szó a szókincsedbe. Van, akinek mozgás kell a tanuláshoz van, akinek színek van, akinek az segít, ha hangosan kimondhatja. Ha már magasabb szinten vagy, megpróbálhatod rövid angol definíciókhoz kötni az új szavakat, vagy egy-egy mondatba helyezni őket.

Ragaszd ki!

A szótanulás otthon is folytatódhat, a szavakat kis színes post it-okon kiragaszthatod a lakás különböző pontjaira, és lehet, hogy még a kedvesed/lakótársad se bánja majd, ha a tükörből reggel a „Have a nice day!” vagy „You are precious!” mondatok köszönnek rá egy-egy napocskás kártyán.:)  Vagy készíthetsz online szótanulós kártyákat pl. a quizlet segítségével. http://quizlet.com/

Hallgasd!

És végül, ott a sok kevésbé tudatos, szinte észrevétlen szótanulási lehetőség. Ha csak teheted, hagyd, hogy körbevegyen a nyelv. pl. mosogatás, vasalás közben hallgass angol tv vagy rádió adót, vagy egy jó kis TED előadást a netről. http://www.ted.com/

Itt nem az  a cél, hogy minden egyes szót megérts, hanem sokkal inkább csak hagyd, hogy a nyelvi szókapcsolatok, különféle nyelvi szerkezeteken keresztül ivódjon mélyen beléd.

 

Jó játékot, kísérletezgetést! 

 

Sala Réka
Oktatásvezető, Pest

Mother’s Day Celebrations

Közzétéve 2014. április 30. 18:39-kor ebben a kategóriában:

mothers-day-gift-600x399While versions of Mother’s Day are celebrated throughout the world, traditions vary depending on the country. The roots of Mother’s Day date back to the 19th century. 

Mothering Sunday in the UK

The more recent history of Mothers Day dates back to 1600's in England. Here a Mothering Sunday was celebrated annually on the fourth Sunday of Lent  (the 40 day period leading up to Easter)  to honor mothers. After a prayer service in church to honor Virgin Mary, children brought gifts and flowers to pay tribute to their own mothers.

Mother's Day founding by Anna Jarvis

The American incar nation of Mother’s Day was created by Anna Jarvis in 1908 and became an official U.S. holiday in 1914. The official Mother’s Day holiday arose in the 1900s as a result of the efforts of Anna Jarvis, daughter of Ann Reeves Jarvis. Following her mother’s 1905 death, Anna Jarvis conceived of Mother’s Day as a way of honoring the sacrifices mothers made for their children. After gaining financial backing from a Philadelphia department store owner named John Wanamaker, in May 1908 she organized the first official Mother’s Day celebration at a Methodist church in Grafton, West Virginia. 

Mother’s day Celebrations

One of the biggest traditions these days on Mother’s Day is giving flowers. Mums around the world are often treated to bouquets of their favourites by sons and daughters showing their appreciation. In centuries gone by children picked their own flowers to give to their mothers or decorate the local church for Mothering Sunday services.

Mothers Day is celebrated in a big way in England. Children pay tribute to their mothers and thank them for all their love and support. An atmosphere of excitement prevail on the day and marketers make all efforts to make big profits out of the euphoria. Flowers record their maximum sale as people in England love to express their gratitude for their mothers by gifting them flowers more than anything else. Most popular flowers on Mothers Day in Great Britain are roses followed by carnations and chrysanthemums. In UK, there is also a tradition of making a rich almond cake for mothers called 'Mothering Cake' or 'Simnel Cake' on Mothers Day.

Mother's Day in the United States is annually held on the second Sunday of May. Nowdays in the United States, Mother’s Day continues to be celebrated by presenting mothers and other women with gifts and flowers, and it has become one of the biggest holidays for consumer spending. Mothers and children in USA look forward to celebrate the day with each other. Restaurants are filled to their maximum capacity as children don't want their mothers to cook on their special day.  At home children express love for their mother by treating their moms with breakfast in the bed or making a sumptuous lunch. Tradition of gifting flowers and gifts is also rampant.

A special day in the honor of mothers, Mothers Day is celebrated in several countries around the world though on different dates. In a large number of countries including US, Mothers Day is celebrated on the second Sunday in the month of May, but in many other countries Mothers Day is celebrated in an entirely different time of the year. But what ever may be the date of Mother's Day around the world, the spirit is the same everywhere.

 

Bezárás B
Ő
V
E
B
B

I
N
F
O
R
M
Á
C
I
Ó

Tanulj angolul egyéni haladási ütemben, saját idöbeosztásod szerint! Tanfolyamkezdés minden nap!

Szeretnél részt venni egy ingyenes szintfelmérésen és tájékoztatáson? Kíváncsi vagy, hogy milyen szinten vagy most és mennyi idő szükséges, hogy elérd a célod? Töltsd ki az alábbi űrlapot és még ma visszahívunk!

Válaszd ki, hogy miről szeretnél több információt kapni!